Randers Håndværker- og Industriforening - randershif.dk © 2010                    

 

 

 

Håndværkerstiftelsen i Randers

- ansøgninger modtages


Håndværkerstiftelsen i Randers har til formål at yde tilskud til værdige og trængende håndværkere i Randers, disses hustruer og enker og undtagelsesvis andre næringsdrivende i Randers i form af legater til dækning af husleje og forbrug. Fondens formål er i øvrigt at understøtte samme kreds med legater i øvrigt.
 
Uddelingerne sker 2 gange årligt, hvis der modtages værdige ansøgninger. Ansøgningsfrist er 31. maj og 30. november
 
Er du i tvivl om du er værdig og trængende kan henvises til følgende artikel: Legater for værdigt trængende
 
Der er følgende krav til ansøgningen:
 • Oplysninger om ansøger; navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
 • Begrundelse for ansøgning, herunder dokumentation for håndværksrelation.
 • Ansøgt beløb.
 • Hvis der ansøges om støtte til husleje skal oplyses størrelse på husleje og boligstøtte.
 • Kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT.
 • Oplysninger om tidligere modtaget støtte og om der søges andre legater.
 • Følgende tekst skal fremgå af ansøgningen:
   
  Jeg giver hermed samtykke til, at de oplysninger, der er angivet i denne ansøgning, herunder evt. CPR-nummer, registreres og behandles af Håndværkerstiftelsen. Ved tildeling af støtte er Håndværkerstiftelsen efter skattelovgivningen indberetningspligtig til SKAT. Indberetning af tildelt støtte sker på baggrund af CPR- eller CVR-nummer afhængig af, hvem der skal beskattes af den tildelte støtte. Personhenførbare data videresælges ikke til tredjepart, men Håndværkerstiftelsen forbeholder sig retten til at kunne offentliggøre oplysninger om tildelt støtte, og hvem der er modtagerne. Håndværkerstiftelsen behandler alle personhenførbare data i overensstemmelse med gældende persondataretlig regulering, herunder persondataloven og persondataforordningen (GDPR).
 
 
Hvor skal ansøgningen sendes hen
Ansøgningen kan fremsendes til Håndværkerstiftelsen i Randers, c/o Mads Lundorff, Blåklokkedalen 16, 8930 Randers NØ eller sendes på mail til mlu@ml.dk
 
 
Legat modtaget fra Håndværkerstiftelsen i Randers er skattepligtig indkomst som indberettes til SKAT i forbindelse med udbetaling. Opmærksomheden henledes på at legatet kan påvirke støtte modtaget fra det offentlige, fx boligstøtte, friplads, kontanthjælp, pensioner mv.

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Få indflydelse »
Tilmeld dig SMVdanmarks Analysepanel og få erhvervspolitisk indflydelse.

  • Spar dit kontingent her »
Spar dit kontingent og mere til - rabatter til gavn for dig og din virksomhed.Samarbejdspartnere: